Cim: 7100 Szekszárd, Táncsics Mihály utca 6/1. | 7030 Paks, Villany u. 2/C 1/14. (Piactér)

Családjog

Családjog

Válás, válóper, szülői felügyeleti jog rendezése, gyermekelhelyezés, házassági és élettársi vagyonjogi szerződés, házastársi és élettársi vagyonközösség megszüntetése, vagyonmegosztás, gyermektartás, rokontartás, apasági per, amely ügyekben ügyvédi irodám a segítségére lehet. Több éves családjogi területen szerzett tapasztalatommal magabiztosan nyújtok Önnek jogi képviseletet a fenti nehéz, embert próbáló időszakokban.

Házassági bontóper, válóper

Egy házasság felbontása történhet közös megegyezéssel, illetve közös megegyezés hiányában a felek bonyolult és időigényes jogi procedúrának néznek elébe. Irodám az ügyfelei számára előtérbe helyezi a megállapodáson alapuló házasság felbontását, amely mind érzelmileg, mind anyagilag kedvezőbb mindkét fél számára. Fontos kiemelni azonban, hogy az egyezség megkötését nem minden áron, és legfőképpen nem az ügyfelemre nézve hátrányosan tanácsolom.

Házassági, élettársi vagyonjogi szerződés

A házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés már hazánkban is egyre gyakoribb és népszerűbb jogintézmény, ugyanis a szerződéskötést a felek már nem tekintik a bizalmatlanság jelének.

A házassági vagyonjogi szerződés elsődleges célja, hogy az esetleges jövőbeli válás esetén az anyagi következmények pontosak és kiszámíthatóak legyenek, elkerülve ezzel a több évig tartó költséges, lelkileg is megterhelő peres eljárást. A házassági vagyonjogi szerződéssel a házastársak a saját akaratuknak megfelelően rendezhetik egymás között vagyonjogi viszonyaikat, maguk határozhatják meg azt a vagyonjogi rendszert, amelyet a vagyoni viszonyaikra alkalmazni kell.

A házassági vagyonjogi szerződés csak akkor érvényes, ha azt közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalják.

Lehetőség van továbbá a szerződést hatósági nyilvántartásba vetetni, amely esetben a szerződés rendelkezései harmadik személyekkel szemben is hatályosak.