Cim: 7100 Szekszárd, Táncsics Mihály utca 6/1. | 7030 Paks, Villany u. 2/C 1/14. (Piactér)

Bemutatkozás

Az ügyvédi szakmát hivatásomnak tekintve igyekszem a legmagasabb szakmai színvonalon, felkészülten és lelkiismeretesen segítségére lenni ügyfeleimnek.

Dr. Agod Tamás

ügyvéd

 

Gyermek- és fiatalkori vágyam vált valóra azzal, hogy immáron saját szekszárdi és paksi ügyvédi irodámban köszönthetem a jelenlegi és a leendő kedves ügyfeleimet.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán a 2006. évben doktoráltam, amelyet követően a korai ügyvédjelölti éveimet dr. Agod Sándor egyéni ügyvéd mellett töltöttem Szegeden. Ezen időszak alatt széleskörű tapasztalatot szereztem az ingatlanjog, ezen belül is a termőfölddel kapcsolatos mindennemű jogügylet, így különösen az adásvétel, a haszonbérlet, a telekalakítás és az árverések területén, figyelemmel arra is, hogy principálisom a földművelésügyi minisztérium helyi szervezetének megbízott partnere volt.

Tolna megyébe történő hazaköltözésemet követően, 2008 őszétől dr. Szabó Tamás egyéni ügyvéd mellett láttam el ügyvédjelölti feladatokat. A jogi szakvizsga 2010. évben történő letételét követően a Szabó és Agod Ügyvédi iroda ügyvédjeként praktizáltam, amelynek során – figyelembe véve a jelölti éveket is – többéves tapasztalatra tettem szert többek között az ingatlan ügyek, a cégjog, a családjog, a munkajog, a büntetőjog, illetve a közlekedési és kártérítési ügyek területén.

2012-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán gazdasági büntetőjogi szakjogász végzettséget szereztem, bővítve ezzel a gazdasági és a büntetőjogi jogterületeken a gyakorlati életben is alkalmazható ismereteket.

Miért válassza irodámat?

Megbízhatóság

Számomra a személyes kapcsolattartás, a bizalom kiépítése elsődleges, e körben fontosnak tartom kiemelni azt is, miszerint az ügyfeleim számára – annak érdekében, hogy már a megbízás kezdetén tisztában legyenek az ügy lehetséges kimenetelével – soha nem azt mondom, amit hallani szeretnének, hanem amit a jogi meggyőződésem diktál.

Szakmaiság

Az ügyvédi szakmát hivatásomnak tekintve igyekszem a legmagasabb szakmai színvonalon, felkészülten és lelkiismeretesen segítségére lenni ügyfeleimnek.

Precizitás

A precíz munkát és a határidők betartását ügyvédként, szakjogászként kiemelten fontosnak tartom ügyfeleim jogainak védelme és képviselete érdekében.