Cim: 7100 Szekszárd, Táncsics Mihály utca 6/1. | 7030 Paks, Villany u. 2/C 1/14. (Piactér)

Cégjog,

teljes körű cégképviselet

Cégjog, teljes körű cégképviselet

Ügyvédi irodám segítséget nyújt cégalapítás, cégmódosítás, illetve egyéb cégeljárás ügyeiben. Mielőtt céget alapít vagy módosításokat tervez, kérjen tájékoztatást a hatékony és eredményes működtetés elősegítése érdekében.

Vállalom továbbá cégek teljes körű képviseletét, követeléseiknek jogi úton történő behajtását, akár eseti, akár tartós megbízás alapján.

Cégalapítás

A cégalapítás az adat- és kapcsolatfelvétellel kezdődik, amely során cége legfontosabb adatai (pl. cégnév, székhely, tevékenységi körök, tagok és ügyvezető adatai) megadására lesz szükség.

Az okiratok az aláírást követően benyújtásra kerülnek a cégbíróságra, ahol akár egy munkanapon belül is bejegyzésre kerülhet a társaság, amennyiben az egyszerűsített eljárás lefolytatása mellett dönt.

A cégalapítást követően bejelentési kötelezettségeknek kell eleget tennie (pl. bankszámlanyitás, IPA hatálya alá történő bejelentkezés, tevékenységtől függően kamarai, hatósági és működési engedélyek, bejelentések megtétele).

Változásbejegyzés

Ügyvédre van szüksége akkor is, ha valamilyen változást szeretne bejegyeztetni, mint például főtevékenység módosítása, ügyvezető váltás, újabb ügyvezető megbízása, cégeladás, tagváltozás, székhelymódosítás, fióktelep/telephely létesítése, illetve megszüntetése, tőkeemelés és tőkeleszállítás, cégnév változtatása.

Cég átalakulás, egyesülés, szétválás

Számos körülmény lehet, amely a társaság átalakulásához, egyesüléséhez vagy szétválásához vezethet.

Az átalakulás elhatározását érdemes megfontolni már működő betéti társaság (bt), illetve közkereseti társaság (kkt) esetében, ugyanis bt esetében a beltagnak, míg kkt esetében minden tagnak korlátlan felelőssége áll fenn a társaság által nem fedezett tartozásokért. Lehetőség van azonban korlátolt felelősségű társasággá (kft) átalakulni, amely társasági forma esetében a tagok kötezettsége csak a törzsbetét szolgáltatására terjed ki, mögöttes felelősségük a tagoknak nincsen.

Az egyesülést vagy a szétválást általában a cégek hatékonyabb működése indokolja, így e körben lehetőség van a működési területek, illetve a megszerzett vagyon és a mindennapos tevékenység elkülönítésére is.

Végelszámolás, felszámolás, csődeljárás

Cége végelszámolása, felszámolása, illetve csődeljárása ügyében teljes körű tanácsadást, illetve képviseletet vállalok.

Cégképviselet hatóság és üzleti partnerek előtt, követelésbehajtás

A cégképviseletet ellátó jogi képviselő a hatóságok (pl. adóhatóság, munkaügyi felügyelőség) és az üzleti partnerek előtt egyaránt képviselheti a cég érdekeit.

Segítséget nyújtok a működéshez elengedhetetlen vállalkozási, megbízási és munkaügyi szerződések elkészítésében, illetve munkavállalókkal kapcsolatos peres és peren kívüli ügyek intézésében.

Vállalom cégek követeléseinek jogi úton történő behajtását, amely mindig az adott ügyre nézve legkedvezőbb és leghatékonyabb formában történik.