Cim: 7100 Szekszárd, Táncsics Mihály utca 6/1. | 7030 Paks, Villany u. 2/C 1/14. (Piactér)

Adásvétel,

egyéb szerződések

Ingatlan adásvételi szerződés, egyéb szerződések

Okiratszerkesztés

Ügyvédi irodám ingatlan adásvételi szerződés és egyéb szerződések kapcsán felmerülő ügyintézésben szakszerű segítséget nyújt Önnek.

Ingatlan adásvételi szerződés

Fontos, hogy az ingatlanvásárlás során elkerülje a felmerülő kockázatokat, a hibásan, pontatlanul szerkesztett szerződésekből eredő jogvitákat.

Széles körű szakmai tapasztalatom biztosítja a gyors, pontos, teljes körű, költséghatékony ügyintézést, az ingatlan adásvételhez szükséges szerződés elkészítését és az azzal járó ügyek intézését. Szinte az összes magyar pénzintézet követelményeinek ismeretével rendelkezem, így a hitelező bankok számára is mindenben megfelelő ingatlan adásvételi szerződéseket készít irodám.

Javaslom, hogy akár eladóként, akár vevőként válik érintetté az ingatlan adásvételi szerződésben, kérje segítségemet még az előleg vagy a foglaló megfizetése előtt! A pénzátvétel történhet két tanú által hitelesített, a legfontosabb adatokat (felek, ingatlan megjelölése, vételár, fizetési határidő, stb) már tartalmazó előszerződés megkötésével egyidejűleg is, amelyet előzetes egyeztetés után az ügyfél rendelkezésére bocsátok.

Ingatlan bérleti szerződés

Az ingatlan bérleti szerződések ugyan nem ügyvéd vagy közjegyző „kötelesek”, azonban ahogy az adásvételek esetében, úgy a bérlet során is fontos a szakszerűen elkészített szerződés, amely mind a bérbeadó, mind a bérlő érdekeit védi, elkerülve ezzel a felesleges jövőbeli problémákat, kockázatokat.

Érdemes bérbeadás során figyelemmel lenni arra, hogy amennyiben a bérlő a jogviszony megszűnésékor nem kívánja a bérleményt elhagyni, úgy – megfelelő garanciális rendelkezések hiányában – a bérbeadónak az ingatlan kiürítése iránt pert kell indítani a bíróságon, amely akár évekig is elhúzódhat.

Termőföld szerződések

A tágabb értelemben vett ingatlan szerződéseken belül szigorúbb szabályok és hosszabb ügyintézési határidő vár arra, aki termőföldet szeretne vásárolni vagy bérelni.

Az elmúlt évek alatt e jogterületen szerzett tapasztalatoknak köszönhetően az ügyfelek számára megnyugtató szakmai tudás birtokában állok.

Egyéb szerződések, társasház alapító okirat, civil szervezet létesítő okirata

Ügyvédi irodám az egyéb szerződések, többek között ajándékozási, vállalkozási vagy megbízási szerződések, illetve úgynevezett atipikus szerződések megszerkesztésében is rendelkezésre áll.

Amennyiben társasház alapító okirat készítésére, illetve civil szervezet (egyesület, alapítvány) alapítására vagy létesítő okiratának módosítására lenne szükséges forduljon hozzám bizalommal.

Végrendelet

Amennyiben halála esetére végrendelkezni kíván, úgy azt irodám közreműködésével is lehetősége van megtenni. A végrendelkezőnek lehetősége nyílik végintézkedését a Magyar Ügyvédi Kamara Irattárába, azon belül az elkülönülten vezetett Központi Végrendeleti Nyilvántartásba letétbe helyeztetni, amely történhet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett Végrendeletek Országos Nyilvántartásába történő bejegyzéssel, így a végintézkedés a közjegyzők által közvetlenül hozzáférhető és a hagyatéki eljárás során kötelezően lehívandó.